Hva er katteutstilling?
Det finnes flere type katteutstillinger, utifra hvem som arrangerer dem. Det er mange ulike regler og mye ulik praksis fra organisasjon til organisasjon. I Norge er det hovedsaklig klubber som er tilsluttet NRR/FIFé som arrangerer utstillinger, men det finnes også utstillinger arrangert av enten TICA eller Independent i Norge. I denne teksten skal vi hovedsaklig ta for oss en utstilling i regi av NRR-tilsluttet klubb.

Men hva er en katteutstilling? Det er i alle fall ikke en salgsutstilling, selv om den som er interessert i å kjøpe en rasekatt vil komme i kontakt med oppdrettere der.
Dommerne pleier å si at det er en skjønnhetskonkurranse, men det er en sannhet med ganske store modifikasjoner. Kattene bedømmes mot en standard for rasen, for å vurdere kvaliteten, før de vurderes innbyrdes - og da kommer skjønnheten inn i bildet.
Det er omtrent 40 katteraser godkjente av FIFe/NRR. Det er sjelden så mange på en norsk utstilling, men det er nok til at rasene er delt inn i fem kategorier. De utstilte kattene konkurrerer innen kategori, rase og klasse - mer om dette nedenfor.
Kattene sitter i bur i utstillingshallen, slik at besøkende og andre utstillere kan se dem, for det meste i alle fall. Hver dommer sitter foran en rad med dommerbur uten så veldig mye pynt på toppen, og der sitter ofte kattene som konkurrerer mot hverandre mens konkurrentene blir bedømt.
Dommerne skriver ned sine kommentarer på dommersedlene, og de fleste snakker gjerne til publikum om kattene og forklarer hva som er bra eller mindre bra med hver katt.

Hva skjer på en utstilling?
Først litt om skikk og bruk:
1. Slipp alltid fram de med hvite frakker - det er dommernes assistenter, de bringer beskjeder og papirer mellom dommerne og utstillingssekretariatet, og av og til henter de katter fra burene sine også. Utstillingen er avhengig av at de får gjort jobben sin.
2. Gå ikke bak dommerne. Se deg rundt, så finner du at det er en uoppmerket sone rundt dommerne - gå ikke innenfor disse sonene. Står eller sitter du og ser på bedømmelsen, så slå av lyden på eller slå av mobiltelefonen. (Utstillingsleder kan vise deg bort dersom telefonen din forstyrrer.)
3. Ikke forstyrr bedømmelsen - de som sitter foran dommeren vil svært gjerne høre hva dommeren sier om katten. Katteeierne vil veldig gjerne skryte av kattene sine, men kanskje ikke akkurat mens de venter på bedømmelse eller blir bedømt. Snakk med dem utenom disse tidspunktene, så lærer du mye om katt.
4. Ikke åpne burene. Har du lyst til å hilse nærmere på en katt, så spør eieren - og bli ikke fornærmet om han vil desinfisere hendene dine. Se på dommerne, de får hender og dommerbord dusjet med desinfeksjonsmiddel mellom hver katt. Husk også at det kan hende katten snart skal på dommerbordet, og da har ikke eieren tid til annet enn å stelle katten og prøve å roe sine egne nerver ...
5. Du finner flere informasjonsstands rundt omkring i lokalet. Ofte har spesialklubber en stand, arrangørklubben verver medlemmer - se på NRRs informasjonssøyle om katteklubber og utstillinger, der er det mye å lære.
6. Har du små barn med deg, så pass på at de ikke løper mellom burradene. Noen katter blir nervøse av skarpe lyder som ofte følger med de små - kjeder de seg, så ta dem med ut av hallen. Spør helst utstillere ved buret om småen kan få lov å ta på katten!

Det lønner seg å kjøpe en katalog, som du finner ved inngangen. Alle utstilte katter er oppført der, og hvis du har lyst til å kjøpe en kattunge kan katalogen sette deg i forbindelse med en som har unger av den rasen du ønsker deg. Katalogen gjør det lettere å følge med i konkurransen, og viser deg også hva katt nr. 176 heter, hvem som eier den og en hel del mer. For eksempel finner du kattens registreringsnummer, ofte med en forbundsforkortelse som NRR eller SVERAK, og rase/fargekoden - EMS-koden. EMS-koden avgjør i hvilken fargegruppe katten skal konkurrere.

Utstillingens gang
De forskjellige rasene + huskattene deles inn i fem kategorier i forbundet FIFe, andre forbund kan ha flere godkjente raser:
Kategori 1 er Perser og Exotic - Exotic er rett og slett en korthåret perser, selv om både Perser- og Exotic-eiere kanskje protesterer ...
Kategori 2 er semi-langhårskatter: American Curl, Maine Coon, Hellig Birma, Ragdoll, Tyrkisk Van, Tyrkisk Angora, Norsk Skogkatt, Neva Masquerade (egentlig en Sibirkatt med maskefarger som en Siameser), Sibirkatt.

Kategori 3 er korthårskatter og Somali. Somalikatten er vel egentlig en langhåret Abyssiner og skulle ha vært i kategori 2, men da skulle Exotic vært i kategori 3 … det er ikke alltid helt logisk. Rasene i denne kategorien er:
Abyssiner, Somali, Bengalkatt, Britisk Korthår, Burmeser, Burmilla, Chartreux, Cymric, Europé, Japanese Bobtail, Korat, Manx, Cornish Rex, Devon Rex, Egyptisk Mau, German Rex, Kurilsk Bobtail, Ocicat, Russian Blue, Sokoke, Snowshoe, Don Sphynx, og Sphynx. De to siste har så å si ikke har hår i det hele tatt.

Kategori 4 er de "orientalske" rasene - Siameser, Balineser, Peterbald, Orientaler og Seychellois . Selv om Japansk Bobtail unektelig er en orientalsk rase, hører den til i kategori 3 fordi den ikke har samme fasong som de 'ekte' orientalerne.

Kategori 5 er huskatter. De deles inn i langhår og korthår og kan ha veldig varierende utseende. I NRR utnevnes også Årets Huskatt - og de fleste rasekatteiere har enten begynt med en huskatt eller har også en eller flere huskatter i tillegg til rasekattene.

Innen hver rase deles kattene i fargegrupper, dersom rasen finnes i flere farger. Det gjelder f.eks. Perser/Exotic, Rex-katter, Maine Coon og Norsk Skogkatt - men ikke Korat siden alle Korater er blå. Videre deles i konkurranseklasser innen hver gruppe, etter hvor langt de har kommet i jakten på titler.

Klassene er:
 • klasse 12 - Kattunge 3-6 måneder
 • klasse 11 - Kattunge 6-10 måneder
 • klasse 9 - Åpen klasse for voksne
 • klasse 7 - Champion-klasse
 • klasse 5 - Internasjonal Champion- klasse
 • klasse 3 - Grand Internasjonal Champion-klasse
 • klasse 1 - Supreme-Champion-klasse

 • Kastrerte katter stiller parallelt med dette i
 • klasse 10 - Åpen klasse for kastrater
 • klasse 8 - Premier-klasse
 • klasse 6 - Internasjonal Premier-klasse
 • klasse 4 - Grand Internasjonal Premier-klasse
 • klasse 2 - Supreme-Premier-klasse

 • Dessuten fins to Veteranklasser, Avlsklasse, Oppdrettsklasse og Kullklasse.

  Hver dommer får katter av bestemte raser og fargegrupper til bedømming. Siden vi stiller ut Maine Coon skal vi forklare hvordan det foregår i den rasen.
  Fargegruppe 1 er svarte eller blå katter, gruppe 2 er svart eller blå med hvitt, osv - ni fargegrupper eller "varianter" i alt. For hver gruppe får dommeren frem kattene i hver klasse, mange begynner med kastratene. Han rangerer kattene i hver klasse fra 1 til 4, er det flere blir de andre uplassert - og hvis han synes den beste katten er god nok etter standarden, kan han gi katten "sertifikat" - slike sertifikat har forskjellig navn alt etter hvilken klasse katten stiller i, og etter som katten samler seg sertifikater klatrer den høyere i klassene.
  Det deles ut maks 1 sertifikat i hver klasse unntatt i kattungeklassene, der beste katt blir Ex 1 (som regel), og i toppklassene 1 og 2 - der kan det bare deles ut Hederspris.
  Når dommeren har bedømt alle kattene i en fargegruppe velger han beste voksen, beste kastrat, beste ungdyr og beste kattunge - hvis mulig. Dvs, det må være minst 3 katter av denne typen innen fargegruppen, kattunge eller ungdyr må ha fått karakteren Excellent, voksen eller kastrat må ha fått sertifikat. Disse får resultatene BIV-V, BIV-K, BIV-6-10 og BIV-3-6 - BIV står for Best I Variant, altså fargegruppe. Til slutt her konkurrerer kattunge mot voksen, den som vinner får resultatet BIV - total.
  Dommeren har ofte flere raser i samme kategori til bedømmelse, eller i alle fall flere fargegrupper i samme rase. Når han har bedømt alle sine katter, sammenligner han de beste fra hver variant og velger Dommerens Beste - hann og hunn, kastrat hann og hunn, ungdyr, og kattunge. Disse kattene skal senere bedømmes av andre dommere i panelet, vi sier at de er nominert av dommeren. Når alle dommerne er ferdige med sine bedømmelser, tar alle gjerne en pause mens arrangørene flytter dommerbordene sammen til ett langt bord - og så kommer den spennende finalen.
  Hvis alt har gått som det skal, har du nesten ikke hørt noe i høyttalerne siden velkomsten - men nå griper panellederen mikrofonen og annonserer panelet. Han presenterer dommerne for publikum, og så fremføres alle kattene i tur og orden. Dommerne velger nå ut Best in Show av hver kategori fra de kattene hver dommer har nominert, voksen hann, voksen hunn, kastrat hann, kastrert hunn, ungdyr og kattunge.

  Er det tre eller flere allround - dommere til stede (dvs dommere som er utdannet til å bedømme alle kategorier) - meget sjelden- kan de ta ut Best of the Best.

  Sertifikater
  En begynner i kattungeklasse 12, ungdyr klasse 11, voksen klasse 9 eller 10, vinner CAC eller CAP (blir bitt av basillen), og fortsetter å samle sertifikater og rykker oppover i klassene
  Ukastrerte katter
  Kastrater
  Klasse 9 Åpen klasse for katter over 10 mnd Klasse 10 Åpen klasse for katter over 10 mnd
  Klasse 7 Champion, vunnet 3 CAC for 3 forskjellige dommere og blitt Champion Klasse 8 Premier - vunnet 3 CAP for 3 forskjellige dommere og blitt Premier
  Klasse 5 International Champion - vunnet 3 CACIB for 3 forskjellige dommere i 2 land og blitt IC Klasse 6 International Premier - vunnet 3 CAPIB for 3 forskjellige dommere i 2 land og blitt IP
  Klasse 3 Grand International Champion
  Ukastrerte katter som har fått sertifikatet CAGCIB og blitt GIC

  ENTEN:
  8 ganger hos minst 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land.
  Minst 1 i utlandet og 7 i samme land

  ELLER:
  6 sertifikat i 3 land hos minst 4 forskjellige dommere.
  Minst 2 av sertifikatene i utlandet.
  Klasse 4 Grand International Premier
  Kastrerte katter som har fått sertifikatet CAGPIB og blitt GIP

  ENTEN:
  8 ganger hos minst 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land.
  Minst 1 i utlandet og 7 i samme land.

  ELLER:
  6 sertifikat i 3 land hos minst 4 forskjellige dommere.
  Minst 2 av sertifikatene i utlandet.

  Klasse 1 Supreme Champion
  Ukastrerte katter som har blitt Supreme
  Champion etter å ha fått sertifikatet CACS og blitt SC

  ENTEN:
  11 ganger hos minst 6 forskjellige dommere i 2 forskjellige land.
  Minst 1 av sertifikatene i utlandet.

  ELLER:
  9 sertifikat hos minst 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land.
  Minst 2 av sertifikatene i utlandet.

  Kan kun få sertifikatet HP, altså hederspris.
  Klasse 2 Supreme Premier
  Kastrerte katter som har blitt Supreme
  Premier etter å ha fått sertifikatet CAPS og blitt SP

  ENTEN:
  11 ganger hos minst 6 forskjellige dommere i 2 forskjellige land.
  Minst 1 av sertifikatene i utlandet.

  ELLER:
  9 sertifikat hos minst 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land.
  Minst 2 av sertifikatene i utlandet.

  Kan kun få sertifikatet HP.

  Regler for de to høyeste titlene fra 01.01.2009 International Champion (GIC) International Premier (GIP)Supreme Champion (SC) Supreme Premier (SP)

  *) Dersom man får samme dommer(e) så mange ganger i samme klasse at minimum antall forskjellige dommere ikke kan oppfylles, kan eier be om kontrasignering av bedømmelsesseddel. Det vil si at en annen dommer på utstillingen kan tilkalles for å kontrasignere det nye sertifikatet. Da anses sertifikatet for å være gitt av en annen (forskjellig) dommer.

  #) Alternativ 2 krever rabiesvaksine fordi man er nødt til å reise innom 3 land, om man velger et annet land enn Sverige i alternativ 1 så kreves det også rabiesvaksine der.

  Disse forkortelsene står for lange uttrykk på fransk:

  CAC Certificat d'aptitude de championnat, CACIB Certificat d'aptitude de championnat Internationale de Beauté osv. Som du ser, skal det altså minst 21 utstillinger til for å nå toppen med en katt. Det finnes en del som har gjort det - det fins til og med noen få som har gått til topps og blitt SC - Supreme Champion, da har det gjerne vært på tide å kastrere katten - deretter har den begynt på bunnen igjen og nok en gang gått til topps og blitt SP - Supreme Premier. Ser du en katt med titlene SP/SC kan du trygt gå ut fra at det er en super utgave av rasen... eller var det da den fikk titlene.

  Les en fortelling om hvordan en dag på utstilling kan fortone seg. Grei lesing for de som aldri har vært på utstilling før - Klikk her