Her er en oversikt over de personene som er med å drifte klubbem. Du kan trykke på navnene deres for å lese mer om både vedkommende og vedkommenes posisjon i klubben.


Leder: Rikke Jensen (fram til 2015)
Nestleder: Bettina Bachmann (fram til 2014)
Styremedlem 1: (fram til 2014)
Styremedlem 2: Lars Einar Hollund (fram til 2014)
Styremedlem 3: (fram til 2013)
Varamedlem 1: Katrine Karlsen (fram til 2015)
Varamedlem 2: (fram til 2014)
Sekretær: Randi Arctander Enoksen (fram til 2014)
Kasserer: Randi Arctander Enoksen (fram til 2015)
Webansvarlig: Sunniva Bahlk (fram til 2014)
Valgkomité: Sunniva Bahlk (fram til 2014)
Valgkomité: Line Kommedal (fram til 2014)
Valgkomité: Mona Weiseth (fram til 2014)
Valgkomité vara: Marianne Barbo (fram til 2014)


~ Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
~ Leder, kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges for 2 år av gangen, i år som slutter på oddetall.
~ Nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges for 2 år av gangen, i år som slutter på partall..

- Utdrag fra §4 ved MCO-LaBs formål og vedtekter