Du kan enten bruke skjemaet på denne siden, og mailen vil bli sendt til styrets leder og bli tatt opp med resten av styret ved behov. Eller du kan kontakte hver enkelt styremedlem via mailadressene oppgitt på høyre side.